Plankaartprikker Help

Plankaartprikker Kort

Op de plek waar u staat toont de Plankaartprikker de plannen en besluiten van de ruimtelijke ordening zoals opgenomen in www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pas sinds begin 2010 zijn gemeenten, provincies en rijk verplicht hun vastgestelde plannen en besluiten daarin op te nemen. Daarom vindt u niet op alle plekken interessante resultaten.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom zie ik alleen maar grijze vlakken op de kaart?

Niet alle plannen/ besluiten op www.ruimtelijkeplannen.nl hebben kleurtjes. Bestemmingsplannen hebben meestal wel kleurtjes, structuurvisies, provinciale verordeningen en vele anderen hebben geen kleurtjes en worden weergegeven met grijze vlakken.

Waarom krijg ik een melding als "Deze locatie ligt wel binnen het plangebied, maar er zijn geen nadere specifieke beleidsuitspraken of regels gebonden aan deze locatie."

Niet alle plannen/ besluiten dekken het hele plangebied af, zoals bestemmingsplannen dat wel doen. Daarom kan het zijn dat voor de plek waar u staat wel regels/ beleid uit het plan/ besluit geldt, maar geen nadere specifieke regels/ beleid voor een gebied waarin u staat.

Waarom duurt het zo lang voor een pagina verschijnt?

De Plankaartprikker vraagt de informatie op bij www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze service is soms een beetje langzaam. De Plankaartprikker maakt zoveel mogelijk gebruik van caching om de pagina's zo snel mogelijk te laten verschijnen.

Waarom staan er van die rare kleuren en tekens om en achter de tekst?

De tekst staat afgedrukt op een hele kleine uitsnede (waar u staat) van de kaart van het plan. Wanneer u uitzoomt ziet u een grotere uitsnede en herkent u de kleuren wellicht beter. Om alle randsymbolen op de kaart terug te vinden moet u soms (erg) ver uitzoomen.

De legenda en opbouw van de kaart staat uitgelegd in de SVBP, terug te vinden op de site van Geonovum.

Hoe actueel is de informatie?

Gemeenten, provincies en rijk zijn verplicht vastgestelde plannen en besluiten onverwijld te publiceren. www.ruimtelijkeplannen.nl haalt elke nacht de gepubliceerde plannen en besluiten op. Het cachegedrag van de Plankaartprikker is daarom afgestemd. Uw browser houdt opgevraagde informatie niet langer dan tot 6 uur 's ochtends de volgende dag vast. Daarna wordt nieuwe informatie opgevraagd.